Actueel

NIEUWE KANSEN

Het zoeken naar succesrijke kansen vergt tijd, inspanning, inspiratie, creativiteit.

Heel gemakkelijk worden we in beslag genomen door de dagelijkse realiteit.

Door je te laten laten begeleiden bij dit proces komt het op gang en vergroot je de mogelijkheden sterk.

De eerste stap is vaak de lastigste, maar als je hem niet zet gebeurt is zeker niets.

 

Partners

Als ondernemer en als mens huldig ik het standpunt dat je niet alles zelf hoeft te kunnen en dat je voor specifieke zaken de hulp inroept van specialisten.

Vanuit deze gedachte werk ik samen met een aantal partijen. Het zijn mensen die ik ken en waar ik eerder goede ervaringen mee heb opgedaan.

Personeel
Denk daarbij aan het zoeken en selecteren van personeel op management en directieniveau, het afnemen van assessments, het (her) inrichten van een HRM-afdeling of het opzetten van een loongebouw.

Financieringen
Het vinden van financiering bij uw huisbankier is in toenemende mate niet meer de meest logische keus. Er zijn echter voldoende alternatieven in de vorm van informal investors die u met risicodragend
vermogen kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw plannen. In beide situaties is de inhoudelijke kwaliteit van uw businessplan een voorwaarde voor succes.

Tevredenheids onderzoek
Weten of uw klanten of uw personeel tevreden zijn is te belangrijk om op gevoel alleen te doen. Het scoren van gemiddeld een 7 is niet meer voldoende. Om  werkelijk te weten of klanten en personeel de ambassadeurs van uw bedrijf zijn is het meten van de mate van tevredenheid essentieel.