Actueel

NIEUWE KANSEN

Het zoeken naar succesrijke kansen vergt tijd, inspanning, inspiratie, creativiteit.

Heel gemakkelijk worden we in beslag genomen door de dagelijkse realiteit.

Door je te laten laten begeleiden bij dit proces komt het op gang en vergroot je de mogelijkheden sterk.

De eerste stap is vaak de lastigste, maar als je hem niet zet gebeurt is zeker niets.

 

Mijn aanpak

Als we na een eerste kennismaking vaststellen dat er een basis is voor een goede samenwerking en dat wederzijds vertrouwen aanwezig is kan de volgende stap worden gezet. Dit bestaat uit het bespreken en nauwkeurig beschrijven wat de inhoud van de samenwerking zal zijn en tot welk resultaat zij moet leiden.

Samenwerking
Voor aanvang stellen we een overeenkomst op zodat voor beide partijen duidelijk is wat we van elkaar mogen verwachten. Welk resultaat we willen bereiken en wat ieders aandeel in het proces zal zijn, de onderlinge rolverdeling, een stappenplan met tijdlijn, de mate van vertrouwelijkheid en vergoeding.

Vergoeding
De vergoeding die we met elkaar afspreken kan op verschillende manieren vorm worden gegeven. Voor trajecten die een duidelijk begin en eind hebben is het handig om op basis van een vooraf afgesproken totaal te werken. Dit geeft optimale helderheid en duidelijkheid. Het is echter niet altijd mogelijk om precies aan te geven welke hoeveeltijd een project gaat vergen, in die gevallen spreken we een uur of dagtarief af.

Ad interim
Ook voor interim management situaties maken we voor aanvang afspraken over inzet, tijdsduur en vergoedingen. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.