Actueel

NIEUWE KANSEN

Het zoeken naar succesrijke kansen vergt tijd, inspanning, inspiratie, creativiteit.

Heel gemakkelijk worden we in beslag genomen door de dagelijkse realiteit.

Door je te laten laten begeleiden bij dit proces komt het op gang en vergroot je de mogelijkheden sterk.

De eerste stap is vaak de lastigste, maar als je hem niet zet gebeurt is zeker niets.

 

SMART werken

Korte en bondige toelichting over hoe met behulp van SMART werken doelen beter bereikt worden.

Doelen concreet en meetbaar maken.

Ieder plan heeft een doelstelling nodig. Het is het fundament; zonder goed geformuleerd doel wordt het nooit een goed plan. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Je bent geneigd om je te richten op activiteiten en niet op doelen. Ook
het concreet en meetmaar maken van doelen is lastig.

Hieronder een toelichting hoe SMART doelen te maken zijn.

Definitie
Een doel is een gewenste en duidelijke omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn.

Activiteit zijn concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen.

Wat is resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling

 

Smart
De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode.

SMART staat voor:

S = Specifiek

M = Meetbaar

A = Acceptabel

R = Realistisch

T = Tijdgebonden

 

Specifiek
Om een doel specifiek te maken stellen we W-vragen

  • Wat willen we bereiken?
  • Wie is er bij betrokken?
  • Waar gaat het gebeuren?
  • Wanneer gebeurt het?
  • Waarom willen we het bereiken?

SMART werken moet je leren. Met vallen en opstaan. Het moet gewoonte worden om bij alle stappen die je zet in het proces te checken of de doelstelling wordt nagestreefd en de voorwaarden voor succes steeds worden gevolgd.